Sång och sagostund på koreanska

한국말 노래와 동화 교실에 어린이 여러분들을 초대합니다!

Tillsammans sjunger vi populära koreanska barnsånger och läser sagor för barnen. Vi vill att ditt barn bekantar sig med det koreanska språket och kulturen på ett lärorikt och lekfullt sätt. Ett fantastiskt tillfälle att lära känna andra familjer som har Korea i sitt hjärta. För barn 1-6 år. Anmälan till misung.shin@gmail.com
I samarbete med Koreanska skolan i Stockholm.
Språk: koreanska
Söndag 4 september kl 13. Även 23/10 och 11/12.

Ett fantastiskt tillfälle att lära känna andra familjer som har Korea i sitt hjärta. För barn 1-6 år. Anmälan till misung.shin@gmail.com
I samarbete med Koreanska skolan i Stockholm.
Språk: koreanska

Välkomna!