Allas skolbibliotek?

2017-05-19Välkommen till en nationell fortbildningsdag för bibliotekspersonal på grundskola och gymnasium. Fortbildningsdagen kommer att äga rum i Stockholm den 1 december.
Utmaning och inspiration för arbete med mångspråkiga och tillgängliga medier. Hur gör vi våra skolbibliotek tillgängliga och viktiga för alla elever?

Välkommen till en nationell fortbildningsdag för bibliotekspersonal på grundskola och gymnasium. Dagen arrangeras av Internationella biblioteket och Myndigheten för tillgängliga medier, MTM och äger rum i centrala Stockholm. Informationsdagen är avgiftsfri.

Boka in datumet redan nu!
Mer information och program kommer i september.