Internationella bibliotekets barnboksvecka - öppet seminarium

Internationella bibliotekets barnboksvecka inleds med ett öppet seminarium. Välkomna att träffa Jawahir A Farah (Somalia), Sonia Nimr (Palestina) och Fauzia Minallah (Pakistan).


Möt tre långväga barnboksförfattare i ett samtal på engelska.
 
Internationella bibliotekets barnboksvecka inleds med ett öppet seminarium. Välkomna att träffa Sonia Nimr (Palestina),  Fauzia Minallah (Pakistan) och Jawahir A Farah (Somalia)
Samtalsledare är Karin Elfving, journalist och etnologSpråk: engelska

Bokförsäljning och mingel kl. 17.30

Mer information om barnboksveckan och om våra gäster finns på vår webbplats.
Måndag 14 november 2016 kl 18.00-19.00
 
Internationella biblioteket                                                                    
Odengatan 61D AULAN• Stockholm
08-508 31 288 • 08-508 31 289
www.interbib.se • biblioteket.stockholm.se

Kontaktperson Gizela Sladic: gizela.sladic@stockholm.se
 
Varmt välkomna!
 
Sprid gärna informationen vidare till intresserade!