Böcker på dari, somaliska och tigrinska

2015-10-30Nu är det mycket stor efterfrågan på böcker på dari, somaliska och tigrinska.På grund av den extremt stora efterfrågan på barn- och/eller ungdomsböcker på dari, somaliska och tigrinska ber vi de beställande biblioteken att uppmärksamma följande:

1. När de efterfrågade medierna inte finns inne kommer ni att hamna i en väntelista.
2. Vi kan inte alltid uppfylla de önskade antalen ni anger.
3. Respektera lånetiden på 6 veckor.
4. Det går inte att låna om barn- och/eller ungdomsböcker på dari, somaliska och tigrinska.
5. När ni beställer böcker på dari, försök ta reda på om låntagaren kan läsa persiska. Då kan vi komplettera med böcker på persiska.


IB köper in och katalogiserar så mycket det är möjligt men behovet är för närvarande långt över tillgången.

Print