Mångspråkigt arbete på gymnasiebibliotek

2015-09-15Här kan du hitta sammanställningen av den enkätundersökning kring gymnasiebibliotekens mångspråkiga arbete som genomfördes av Internationella biblioteket under 2014.


Våren 2014 genomförde Internationella biblioteket en enkätundersökning för att belysa gymnasiebibliotekens mångspråkiga arbete.Syftet var att skaffa en aktuell bild som underlag för utvecklingen av IB:s samarbete med dem. I den här sammanställningen förmedlas de viktigaste och mest framträdande resultaten.

Sammanställning av enkätundersökning 2014.

Tillsammans med sammanställningen följer en check- och tipslista, som vägledning för det mångspråkiga arbetet på skol- och gymnasiebibliotek.
Kontakt: Charlotte Goobar  charlotte.goobar@stockholm.se

Fotograf: Brita Sjögren
Print