Informationsdag för gymnasiebibliotekarier, 2015.

2015-09-04Allas gymnasiebibliotek? Utmaning och inspiration för arbete med mångspråkiga och tillgängliga medier. (Obs! Informationsdagen är nu fulltecknad).

Välkommen till en informationsdag för gymnasiebibliotekspersonal, arrangerad av Internationella biblioteket och Myndigheten för tillgängliga medier.

Tid: 27 november 2015, kl. 9:30 – 16:30
Plats: Scandic Klara, Slöjdgatan 7, Stockholm

Dagen är kostnadsfri. Anmäl dig senast den 19 oktober. Begränsat antal platser. (Obs! Informationsdagen är nu fulltecknad!)
Anmälan och mer information


PROGRAM:

9:00 Registrering och fika 

9:30 Välkommen! – Helena Nordqvist, MTM

9:35 KB:s arbete med frågor som rör skolbiblioteken, nationell biblioteksstrategi och skolbiblioteksstatistik – Elin Lucassi, Kungliga Biblioteket

10:15 IB och de mångspråkiga gymnasiebiblioteken – vad är på gång? Charlotte Hansén Goobar, Internationella biblioteket

10:25 Mångspråkssatsning på tre gymnasiebibliotek i Gävle – Brita Sjögren, Vasaskolan och Sara Gagge, Polhemsskolan

11:15 Aktivitet

11:25 Litteratur på arabiska och (andra) afrikanska språk på gymnasiebibliotek: vägledning för urval och inköp – Elisabet Risberg och Matilda Wallin, Internationella biblioteket

12:15 Lunch på egen hand

13:30 Talböcker och språklig mångfald på gymnasiebiblioteket - Anna Gustafsson Chen, MTM

14:30 Aktivitet

14:45 Fika

15:15 Möjligheterna, lösningarna och drömmarna!– Gro Granqvist och Louise Lindqvist, Mount dyslexi.

16:15 Avslutning

 
 
Print