Föreläsningar

Tema skola. Studiedagen Mångspråkigt gymnasiebibliotek i praktiken, 2016

Föreläsningar från studiedagen Mångspråkigt gymnasiebibliotek i praktiken, som ägde rum i Gävle den 25 november, 2016.

Litteratur- och inköpsvägledning, kompetensutveckling och praktiskt stöd via interbib.se. Katarzyna Kasprzyk, Internationella biblioteket, 2016
Mångspråksbiblioteket i Stockholm: uppbyggnad, urval, inköp och utmaningar inför framtiden. Ingalill Åkesson-Hedqvist, Medioteket, Stockholms utbildningsförvaltning
Wikipedia som verktyg för lärande på modersmålet. Sara Mörtsell, Wikimedia
Tillsammans är vi starka - mångspråkssatsning från grunden på gymnasiebibliotek. Sara Gagge, Polhemsskolan, Diana Hedin Borgarskolan och Britta Sjögren Larsson, Vasaskolan

Tema skola. Studiedagen Allas gymnasiebibliotek, 2015

Föreläsningar från studiedagen "Allas gymnasiebibliotek? Utmaning och inspiration för arbete med mångspråkiga och tillgängliga medier", som ägde rum 27 november 2015.

Helena Nordqvist, MTM, presenterar dagens program.
Charlotte Goobar: IB och gymnasiebiblioteken - vad är på gång?
Brita Sjögren & Sara Gagge: Mångspråkssatsning i Gävle.
Elin Lucassi, KB: Skolbibliotek, nationell strategi och statistik
Anna Gustavsson Chen, MTM: Talböcker och språklig mångfald
Zian Zandi, UR: Rena rama arabiskan.

Mångspråkigt biblioteksarbete

Målfrid Bleka: Tema morsmål - flerspråkige nettresurser for barnehager og skoler
Inaam Illahi Sahibzada: Lektier online - online lektiehjælp til unge i udsatte boligområder i Danmark.